ክጻረ እትደልዩዎ ሓበሬታ ወይ ርኢይቶ ኣሎ’ዶ? መልእኽቲ ልኣኹልና።

ክጻረ እትደልዩዎ ሓበሬታ ወይ ርኢይቶ ኣሎ’ዶ? መልእኽቲ ልኣኹልና።

ክጻረ እትደልዩዎ ሓበሬታ ወይ ርኢይቶ ኣለኩም'ዶ? መልእኽቲ ልኣኹልና።

  ንተወሳኺ ሓበሬታ

  ኣብ ዝዀነ እዋን ንዘለኩም ርኢይቶ በዚ ኣብ ታሕቲ ዝሰፈረ ኢሜይል ክትልእኹልና ወይ ድማ ኣብዚ ገጽ ዘሎ ቅጥዒ ክትጥቀሙ ትኽእሉ

  +251 97 405 8699

   ለበለጠ መረጃ

   ኣብ ዝዀነ እዋን ንዘለኩም ርኢይቶ በዚ ኣብ ታሕቲ ዝሰፈረ ኢሜይል ክትልእኹልና ወይ ድማ ኣብዚ ገጽ ዘሎ ቅጥዒ ክትጥቀሙ ትኽእሉ

   +251 97 405 8699

    ለበለጠ መረጃ

    ኣብ ዝዀነ እዋን ንዘለኩም ርኢይቶ በዚ ኣብ ታሕቲ ዝሰፈረ ኢሜይል ክትልእኹልና ወይ ድማ ኣብዚ ገጽ ዘሎ ቅጥዒ ክትጥቀሙ ትኽእሉ

    +251 97 405 8699