ሓደሽቲ ሓበሬታታት

ኩሎም ሓበሬታታት ይርኣዩ
 • ግጉይ ሓበሬታ ንክንኣምን ዝገብሩና ስነ-ልቦናዊ ድርኺታት እንታይ'ዮም?

ግጉይ ሓበሬታ ንክንኣምን ዝገብሩና ስነ-ልቦናዊ ድርኺታት እንታይ’ዮም?

January 17th, 2024|

ግጉይ ሓበሬታ ንክንኣምን ዝገብሩና ስነ-ልቦናዊ ድርኺታት እንታይ'ዮም? ጥር  8፣  2016 ዓ.ም ዝርግሐ ግጉይ ሓበሬታ ኣብ ብዙሓት ፍጻሜታት ጎናዊ ጽልዋታት ከሕድር ዝጸንሐን ዘሎን ብድሆ ርጡብን

ሓደ ሓቃዊ ሓበሬታ ብኸመይ’ዩ ዝዛባዕ?

January 3rd, 2024|

ሓደ ሓቃዊ ሓበሬታ ብኸመይ'ዩ ዝዛባዕ? ታሕሳስ 24፣  2016 ዓ.ም ዓበይቲ ዜናታት ወይ ሓበሬታታት -- ለበዳ ሕማማት፣ ፖለቲካዊ ውሳነታት ወይ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት -- ክስምዑ እንከለው

ዝተረጋገፁ ሓበሬታታት

ኩሎም ልጣፋት ይርኣዩ

ክጻረ እትደልዩዎ ሓበሬታ ወይ ርኢይቶ ኣሎ’ዶ?

  
  ዝተረጋገፁ ሓበሬታታት 
  

  ኩሎም ልጣፋት ይርኣዩ

  ክጻረ እትደልዩዎ ሓበሬታ ወይ ርኢይቶ ኣሎ’ዶ?

   0
   ዝተፃረየ
   0
   ክሳብ ሕዚ ብማሕበራዊ ሚደያ ዝበፃሕናዮም
   0+
   ድምር ናትና ስልጠና ዝወሰዱ ሰባት

   ፌስቡክ

   ትዊተር

   እዋናዊ ሓበሬታ ብኢሜይል ንክትረኽቡ
   ተመዝገቡ


    ውልቃዊ ሓበሬታኦም ብመሰረት መምርሒና ሕልው እዩ