ሓደሽቲ ሓበሬታታት

ኩሎም ሓበሬታታት ይርኣዩ
 • How to protect yourself from cyber attacks

ኵላትና ንመጥቃዕቲ ሳይበር ዝተቓላዕና ኢና፤ ብኸመይ ንፈልጦን ንከላኸሎን?

October 18th, 2023|

ኵላትና ንመጥቃዕቲ ሳይበር ዝተቓላዕና ኢና፤ ብኸመይ ንፈልጦን ንከላኸሎን? ጥቅምቲ 7፣  2016 ዓ.ም ሰባት ኣብ ዙርያ ድሕነት ሳይበር ዘለዎም ግንዛበ ብምዕባይ ድሑንን ውሑሱን ኣገልግሎት ዝረኽብሉ

“ምስ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኣሳሰር ጉንፋዕ ዝመስል ምልክታት ወሲኹ፤ ምስ ኮቪድ ዘለዎ ርክብ ንምፍላጥ መጽናዕቲ ይካየድ ኣሎ” – ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ንኢትዮጵያ ቼክ

October 3rd, 2023|

"ምስ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኣሳሰር ጉንፋዕ ዝመስል ምልክታት ወሲኹ፤ ምስ ኮቪድ ዘለዎ ርክብ ንምፍላጥ መጽናዕቲ ይካየድ ኣሎ" - ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ንኢትዮጵያ ቼክ

መጠንቀቕታ ናይ ሓሶት ኣካውንታት

ኩሎም ልጣፋት ይርኣዩ

ዝተረጋገፁ ሓበሬታታት

“ምስ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኣሳሰር ጉንፋዕ ዝመስል ምልክታት ወሲኹ፤ ምስ ኮቪድ ዘለዎ ርክብ ንምፍላጥ መጽናዕቲ ይካየድ ኣሎ” – ሚኒስተር ጥዕና ዶክተር ሊያ ታደሰ ንኢትዮጵያ ቼክ

October 3rd, 2023|

"ምስ ምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኣሳሰር ጉንፋዕ ዝመስል ምልክታት ወሲኹ፤ ምስ ኮቪድ ዘለዎ ርክብ ንምፍላጥ መጽናዕቲ ይካየድ ኣሎ" - ሚኒስተር

ኩሎም ልጣፋት ይርኣዩ

ክጻረ እትደልዩዎ ሓበሬታ ወይ ርኢይቶ ኣሎ’ዶ?

  
  ዝተረጋገፁ ሓበሬታታት 
  

  ኩሎም ልጣፋት ይርኣዩ

  ክጻረ እትደልዩዎ ሓበሬታ ወይ ርኢይቶ ኣሎ’ዶ?

   0
   ዝተፃረየ
   0
   ክሳብ ሕዚ ብማሕበራዊ ሚደያ ዝበፃሕናዮም
   0+
   ድምር ናትና ስልጠና ዝወሰዱ ሰባት

   ፌስቡክ

   ትዊተር

   እዋናዊ ሓበሬታ ብኢሜይል ንክትረኽቡ
   ተመዝገቡ


    ውልቃዊ ሓበሬታኦም ብመሰረት መምርሒና ሕልው እዩ